Đóng

30/03/2021

LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN CÁC LỚP CHUYÊN NGHIỆP – KHÓA 02/2021

Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố tổ chức Lễ trao Giấy Chứng Nhận cho học viên đã hoàn tất thành công chương trình học các lớp chuyên nghiệp như  Săn sóc da chuyên nghiệp, Săn sóc thẩm mỹ chuyên nghiệp, Chăm sóc và phục hồi da chuyên nghiệp, Massage chân, Massage Thái Lan, Đắp móng chuyên nghiệp, Trang trí móng chuyên nghiệp trong khóa 02/2021.

 

trang

Giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang – phụ trách lớp Chăm sóc và phục hồi da chuyên nghiệp, lớp Massage Thái Lan, lớp Massage chân  – trao GCN cho học viên.

hằng 1

hằng 2

Giáo viên Lê Thị Thu Hằng – phụ trách lớp Săn sóc da chuyên nghiệp, Săn sóc thẩm mỹ chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.

 

quyên

Giáo viên Nguyễn Thị Kim Quyên – phụ trách lớp Đắp móng chuyên nghiệp, Trang trí móng chuyên nghiệp trao GCN cho học viên.

 

Bài viết liên quan